فروش ویژه

 

فروش ویژه محصولات

فیلتر روغن پراید مان ساخت ایران

فیلتر روغن 405 سمند زانتیا مان ساخت ایران

روغن موتور کاسپین  40W20 ساخت ایران

روغن موتور کاسپین  10W40ساخت ایران

روغن موتور الموت آبادان  20W50ساخت ایران

روغن موتور الموت آبادان  10W40ساخت ایران

روغن ترمز زرد فومن شیمی

روغن ترمز آبی فومن شیمی

روغن هیدرولیک فرمان

ضدیخ کاسپین

گریس AXEL نسوز

گریس ATROD نسوز

برای تهیه محصولات با شماره 09351819699 آقای مرشدی تماس حاصل فرمایید.